Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

Historia

   Nasza Spółka jest firmą kontynuującą tradycje informatyczne od 1987 roku.
Powstała w 1990 r w wyniku fuzji Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych i Technicznych POSKOM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i przekształconej bielskiej delegatury Zakładu Ekspertyz Gospodarczych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "PETEX".

   Początkowo naszą główną informatyczną specjalnością były systemy zatrudnieniowo-płacowe.
   Nacisk naszych kontrahentów na kompleksową obsługę doprowadził do powstania w 1990 roku pakietu oprogramowania finansowo-materiałowego, a następnie do poszerzenia naszej oferty o sprzęt znanych w Polsce dostawców (TECHMEX i OPTIMUS). Kolejnym etapem rozwoju oprogramowania stało się opracowanie oryginalnego rozwiązania Rejestracji Czasu Pracy.

   Rok 1992 przyniósł przeniesienie siedziby do Bielska-Białej i rejestrację w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej (RH dz.B nr.1860), a także ustalenie obecnego składu zarządu:

  • Jan Zienkiewicz - prezes zarządu,
  • Krystyna Zienkiewicz - vice-prezes zarządu,

   Poza zarządem firma zatrudnia 12 informatyków na stałe oraz współpracuje z dwoma stałymi zespołami autorskimi, ponadto współpracujemy z grupą ponad 60 ekspertów z różnych dziedzin.

   Od 1992 roku dysponujemy swoimi przedstawicielstwami (stowarzyszone firmy handlowo-usługowe) w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Wałbrzychu.

   Rok 1994 przyniósł rozpoczęcie działalności w dziedzinie usług informacyjnych. Od września ruszył w Bielsku-Białej węzeł komercyjny przyłączony do sieci rozległej na podstawie umowy z NASK w Warszawie. Od tego też czasu firma świadczy usługi informacyjne polegające na udostępnianiu osobom prawnym i fizycznym kont na naszym serwerze, umożliwiających korzystanie z usług sieci rozległych (np. Internet).

   6 lipca 1995 roku Minister Łączności udzielił naszej firmie zezwolenia na prowadzenie usług w dziedzinie telekomunikacji (zezwolenie nr 178/95).

   Inwestując w przyszłych naszych klientów udostępniliśmy 3 szkołom średnim w Bielsku-Białej nieodpłatny dostęp do Internetu (są to L.O.Nr 4, Liceum Społeczne im. Wł. Reja, Zespół Budowlanych Szkół Zawodowych).

   Staramy się rozwijać dostępność naszych usług, stąd od początku 1996 roku ruszył nasz serwer usługowy w Cieszynie, a od 1 czerwca w Oświęcimiu. Tam również udostępniliśmy nieodpłatnie Internet Zespołowi Szkół Chemicznych.

   Istotną cechą naszych usług jest to, że jako operator telekomunikacyjny możemy naszemu klientowi zapewnić wspólny rozwój wykorzystania Internetu od najtańszego konta pocztowego (e'mail) do docelowego dla każdej firmy włączenia własnego serwera do sieci otwartej.

   Nietypowym i chyba odróżniającym naszą firmę od konkurencji przedsięwzięciem jest uruchomiony w maju 1997r Miejski System Informacyjny Bielsko-Biała, udostępniany poprzez Internet, a także poprzez kiosk dotykowy stojący w hallu Poczty Głównej w Bielsku-Białej.

   Rok 1998 zaowocował nowym rodzajem usług. W wyniku naszej wieloletniej dbałości o jakość obsługi klientów zostaliśmy przez wiele poważnych przedsiębiorstw obdarzeni znacznym zaufaniem. Prowadzimy profesjonalną obsługę przedsiębiorstw w dziedzinie "Zatrudnienie" na zasadach outsourcing'u. Rozwój tej działalności pozwolił nam mocno rozwinąć umiejętności w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych a także w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.


Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.