Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

Program FreDek 2020 uzupełnia funkcje programu eDek o przetwarzanie wydruków wytworzonych w tym programie. Program eDek umożliwia masowe wysyłanie deklaracji do MF i tworzenie wydruków dla deklaracji PIT-11(25). UWAGA: w 2019 dodano/usunięte pola i zminieniono kolejność niektórych z nich. Deklaracja PIT-40 została wycofana i nie jest obsługiwana. Również deklaracja PIT-8C nie jest już obsługiwana z uwagi na ograniczone zastosowanie.

Program eDek pozwala wczytywać masowo deklaracje z pliku CSV, natomiast program FreDek wykorzystując ten sam plik CSV pozwala uzupełnić deklaracje o dodatkowe dane. W pliku tym można podać dodatkowe informacje, które są ignorowane przez program eDek, natomiast pozwalają uzyskać dodatkowe możliwości.

Na zlecenie nabywcy możliwe jest wykonanie programu przetwarzającego zbiór tekstowy deklaracji z oprogramowania używanego przez nabywcę do postaci zgodnej z wymaganiami programów eDek i FreDek. Zobacz przykładową realizację

Program FreDek pozwala organizować zarówno dane wejściowe jak i wytworzone dokumenty.

Funkcje programu FreDek:

  • wybieranie i określanie kolejności przetwarzania deklaracji na podstawie zawartości pliku CSV.
  • dodrukowanie do każdego pliku PDF dowolnych informacji na marginesie górnym i/lub dolnym, np. nr ewidencyjny, wydział. Dostępne są dwie linie na górze i trzy na dole deklaracji, dosuwanie do lewego i/lub prawego marginesu, na jednej lub wszystkich stronach.
  • dodrukowanie zawartości pól imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji (faksymile) na podstawie uprzednio utworzonego pliku PDF na przykład z wykorzystaniem dostarczanych wzorców tych plików. Można wskazać jeden taki plik dla wszystkich deklaracji lub wybierać różne. NOWOŚĆ: generator pliku faksymile.
  • zabezpieczenie pliku PDF hasłem i określenie uprawnień (np. kopiowanie, drukowanie). Plik PDF będzie mogła otworzyć tylko osoba znająca hasło. Hasło może pochodzić z pola w pliku CSV (np. PESEL) i może być inne dla każdej deklaracji lub może być podane w programie jedno dla wybranego zestawu deklaracji.
  • wysyłka pocztą elektroniczną plików PDF. Program potrafi wybrać tylko te deklaracje, które mają w pliku CSV podany adres e-mail. Wysyłka wymaga identyfikacji nadawcy.
  • wydruk plików PDF na dowolną drukarkę. Dla drukarek drukujących dwustronnie i pomniejszających (A4 na A5) program na życzenie może sformatować wybrane deklaracje. Możliwe jest również dodawanie strony-separatora z adresem podatnika (do kopert z okienkiem).
  • wydruk Pocztowej Książki Nadawczej dla wysyłki deklaracji listami poleconymi.

ZAMÓWIENIE PROGRAMU

Cennik programu FreDek
  1. licencja wersji 2020 bezterminowa 350 zł,
  2. instalacja programu FreDek, cena : 72 zł,
  3. szkolenie w zakresie obsługi programu FreDek: 72 zł/godz. (przewidywany czas trwania szkolenia 1 godz.).

Program można zamówić w naszej firmie pisząc na adres: biuro@uslugi.p-x.pl lub telefonicznie 33 812 34 31.
 

DO POBRANIA

| FreDek 2020 do testowania | Wzorce plików faximile | Generator pliku faksymile |
| Instrukcja obsługi programu FreDek 2020 | Instrukcja aktywacji lub relokacji FreDek 2020 |
| FreDek 2019 (wersja archiwalna) |
 
Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.