Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

INFORMACJE OGÓLNE

  Jednostką oferującą usługi administracyjne dla pracowników przedsiębiorstw jest wyodrębniony w Dział Obsługi Przedsiębiorstw. Grupa profesjonalnych pracowników dysponująca dogłębną znajomością dziedziny oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami informatycznymi dostarcza Klientom serwis kadrowo-płacowy oparty o najwyższe, międzynarodowe standardy. Dzięki silnemu zainteresowaniu zewnętrzną administracją kadr i płac oraz wysokiej jakości usług liczba Klientów systematycznie wzrasta.

  Zewnętrzną obsługą klienta zajmuje się specjalny Dział Obsługi. Kierownik tego działu jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych i merytorycznych aspektów współpracy z Klientem. Pozostaje do dyspozycji Klienta w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących świadczonych usług. Za prowadzenie serwisu dla danej firmy odpowiedzialny jest wyznaczony imiennie Specjalista ds. Płac i Kadr. Ponosi on odpowiedzialność za kontakt z Klientem, jakość i terminową realizację usługi. Dział Obsługi jest podległy bezpośrednio Prezesowi firmy.

  Aby zapewnić Klientom komfortową współpracę z działem, usługi prowadzone są przy wykorzystaniu wszelkich możliwych dróg przesyłania informacji:

  • poczta elektroniczna
  • poczta kurierska (w przypadku oryginałów dokumentów i podpisów)
  • poczta tradycyjna (przesyłanie oryginałów dokumentów i podpisów)
  • przekazy faksowe
  • telefony

Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.