Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

OPROGRAMOWANIE

  Oferowane przez firmę oprogramowanie umożliwia automatyzację prac obrachunkowych i ewidencyjnych z uwzględnieniem specyfiki organizacyjnej użytkownika oraz bieżących zmian przepisów w zakresie obliczania płac. Uzyskuje się to przez pełną parametryzację podstawowych elementów systemów.

  Prosty, przejrzysty i jednoznaczny dialog na ekranie,zawsze dostępny sufler(kontekstowe ekrany pomocy) oraz wiele zabezpieczeń chroniących systemy przed niedoświadczonym lub roztargnionym użytkownikiem sprawiają,że mogą one być obsługiwane przez osoby nie posiadające doświadczenia w pracy z komputerem,zapewniając efektywność i komfort pracy.

  Wszystkie systemy wspópracują ze sobą, a także z systemami płacowymi innych firm.

DUKAT-2

  Oferowany przez naszą firmę uniwersalny system płacowy "DUKAT" stanowi idealne rozwiązanie zagadnień związanych z obsługą płac w małych i średnich przedsiębiorstwach.

System DUKAT zapewnia realizację następujących zadań:
 • zakładanie i utrzymywanie kartoteki ewidencyjnej z dowolnie zdefiniowanymi informacjami
 • wprowadzanie składników wynagrodzeń stałych i jednorazowych,również powiązanych między sobą,
 • obsługa różnych pożyczek i składek (np.KZP,ZFM,wczasy,węgiel)
 • drukowanie listy płac,list monetarnych i sumariuszy w dowolnym układzie
 • obsługa dwunastomiesięcznej statystyki (średnie)
 • uniwersalny generator tabulogramów pozwalający tworzyć dowolne zestawienia(informacje ewidencyjne, pożyczkowe, płacowe,statystyczne, wyrażenia także warunkowe,podsumowania na grupy, średnie, podatki i wiele innych możliwości)
 • modyfikacja parametrów systemu dla bieżących potrzeb
 • automatyczne archiwowanie
Cechy użytkowe systemu DUKAT:
 • możliwość odszukania pracownika w/g dowolnie zdefiniowanego klucza(np.:nazwisko,nr ewidencyjny,płeć)
 • poufność dostępu do systemu
 • oszczędność papieru i drukarki-różne sposoby drukowania i rodzaje czcionki,możliwość wyświetlenia każdego tabulogramu przed drukowaniem
 • dostępne polskie litery na ekranie,drukarce,klawiaturze i przy sortowaniu
 • zawsze dostępny kalkulator z pamięcią,wieczny kalendarz(wolne soboty),zegar z budzikiem
 • wszystkie operacje w systemie mogą być powtarzane dowolną ilość razy
 • system zawiera programy instalacyjne dostosowujące go do indywidualnych upodobań użytkownika i rodzaju posiadanego sprzętu.

DUKAT-P

ING Bank Slaski   Oferowany przez naszą firmę uniwersalny system podatkowy "DUKAT-P" stanowi idealne rozwiązanie zagadnień związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także płac w małych (do 30 osób).

  Umożliwia on automatyzację prac obrachunkowych i ewidencyjnych z uwzględnieniem specyfiki organizacyjnej użytkownika oraz bieżących zmian przepisów w zakresie obliczania podatku. Uzyskuje się to przez pełną parametryzację podstawowych elementów systemu.

System DUKAT-P zapewnia realizację następujących zadań:
 • Zakładanie i utrzymywanie kartotek:
 • centralnej kartoteki ewidencyjnej pracowników z dowolnie zdefiniowanymi informacjami (do 3 ekranów), powiązanymi z dowolną ilością słowników rozkodowujących symboliczne zawartości pól,
 • Certyfikat Banku Slaskiego
 • kartoteki dodatkowych danych ewidencyjnych niezbędnych do obsługi ubezpieczeń,
 • kartoteki dochodów, podstaw i zapłaconych składek, za każdy rok podatkowy oddzielnie,
 • kartoteki banków, pozwalającej na drukowanie przelewów,
 • kartoteki urzędów skarbowych,
 • wieloletniej kartoteki zarobkowej statystyki pracownika ze szczegółowością jak na listach płac, pozwalającej na drukowanie kartotek zarobkowych pracowników,
 • wprowadzanie lub wczytywanie z innych systemów dochodów i innych danych podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • automatyczne naliczanie podatku dochodowego,
 • automatyczne naliczanie składek, przy jednoczesnym zapewnieniu uwzględnienia naliczanych składek w podatku dochodowym,
 • przekazywanie niezbędnych danych sprawozdawczych do Programu Płatnika,
 • drukowanie zeznań i sprawozdań podatkowych (m.in. PIT-4, 8b, 11, 40). System wykorzystuje najnowocześniejszą technologie nadrukowywania deklaracji na składance
 • informacja dwunastomiesięczna o dochodach i podatkach (sumy)
 • uniwersalny generator tabulogramów pozwalający tworzyć dowolne zestawienia(informacje ewidencyjne, podatkowe, statystyczne, wyrażenia także warunkowe, podsumowania na grupy, podatki i wiele innych możliwości)
 • modyfikacja parametrów systemu dla bieżących potrzeb
 • automatyczne archiwowanie
Cechy użytkowe systemu DUKAT-P:
 • możliwość odszukania pracownika wg. dowolnie zdefiniowanego klucza ( np.: nazwisko, nr ewidencyjny, adres, urząd skarbowy)
 • poufność dostępu do systemu
 • oszczędność papieru i drukarki
 • różne sposoby drukowania i rodzaje czcionki, możliwość wyświetlenia każdego tabulogramu przed drukowaniem
 • dostępne polskie litery na ekranie, drukarce, klawiaturze
 • zawsze dostępny kalkulator z pamięcią, wieczny kalendarz (wolne soboty), zegar z budzikiem
 • wszystkie operacje w systemie mogą być powtarzane dowolną ilość razy
 • system zawiera programy instalacyjne dostosowujące go do indywidualnych upodobań użytkownika i rodzaju posiadanego sprzętu.

DUKAT-A

  Oferowany przez naszą firmę system akordowo-dniówkowy "DUKAT-A" stanowi idealne rozwiązanie zagadnień związanych z przygotowaniem danych zarobkowych pracowników płaconych w systemach zleceniowych (czasowym, czasowo-zadaniowym czy zadaniowym).

System DUKAT-A zapewnia realizację następujących zadań:
 • zakładanie i utrzymywanie kartotek :pracowników, transakcji zarobkowych i cenników prac z dowolnie zdefiniowanymi informacjami
 • wprowadzanie elementów wynagrodzeń i czasu pracy, jak również danych powiązanych z nimi (np. normy materiałów, nr narzędzia)
 • automatyczne generowanie zbiorów dla systemu płacowego
 • uniwersalny generator tabulogramów pozwalający tworzyć dowolne zestawienia(informacje płacowe, kosztowe, statystyczne, wyrażenia także warunkowe, podsumowania na grupy, średnie, i wiele innych możliwości)
 • modyfikacja parametrów systemu dla bieżących potrzeb
 • automatyczne archiwowanie
Cechy użytkowe systemu DUKAT-A:
 • możliwość odszukania pracownika w/g dowolnie zdefiniowanego klucza(np.: nazwisko, nr ewidencyjny, wydział, zmiana)
 • poufność dostępu do systemu
 • oszczędność papieru i drukarki-różne sposoby drukowania i rodzaje czcionki, możliwość wyświetlenia każdego tabulogramu przed drukowaniem
 • dostępne polskie litery na ekranie, drukarce, klawiaturze i przy sortowaniu
 • zawsze dostępny kalkulator z pamięcią, wieczny kalendarz(wolne soboty),zegar z budzikiem
 • wszystkie operacje w systemie mogą być powtarzane dowolną ilość razy
 • system zawiera programy instalacyjne dostosowujące go do indywidualnych upodobań użytkownika i rodzaju posiadanego sprzętu.

DUKAT-K

  Oferowany przez naszą firmę uniwersalny System Podatkowo-ubezpieczeniowy uzupełniony o moduł kadrowy, stanowi idealne rozwiązanie zagadnień związanych z obsługą problematyki personalnej w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Moduł Kadrowy zapewnia realizację następujących zadań:
 • Zakładanie i edycji kartotek pracowniczych:
  • kartoteki głównej,
  • dodatkowych informacji kadrowych,
  • informacji ubezpieczeniowych,
  • okresowych danych organizacyjnych,
  • karty opisowej pracownika,
 • możliwość automatycznego (przez współpracę z opcjonalnym modułem RCP) i ręcznego tworzenia i edycji rocznej i miesięcznej kartoteki czasu pracy,
 • możliwość tworzenia i edycji słowników do rozkodowywania informacji zapisywanych w bazach danych w postaci symbolicznej (np. Wydział), dla potrzeb doświetlania na ekranie czy wydruków,
 • zestaw gotowych, a także utworzonych wspólnie w okresie wdrożenia, wydruków tabelarycznych i formularzowych. Wydruki te użytkownik może samodzielnie rozwijać, może również samodzielnie tworzyć zupełnie nowe,
 • możliwość importowania i eksportowania zawartości baz danych w postaci plików tekstowych ASCII,
 • możliwość tworzenia własnych sekwencji wydruków i procedur eksportowych lub importowych dla potrzeb mniej wprawnych użytkowników,
 • identyfikacja użytkowników poprzez osobiste hasło dostępu, a także poprzez zapisywanie w bazie danych informacji o tym kto i kiedy ostatnio dokonał modyfikacji bazy,
 • możliwość szyfrowania zawartości baz danych (dla uniemożliwienia odczytania przez nieuprawnionego innego użytkownika sieci),
 • możliwość samodzielnego modyfikowania przez użytkownika struktury eksploatowanych baz danych (automatyczny reorganizator baz danych i formatów wydrukowych),
 • możliwość doinstalowania zintegrowanego modułu obsługi systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP).
Cechy użytkowe systemu DUKAT-K:
 • możliwość odszukania pracownika wg. dowolnie zdefiniowanego klucza (np.: nazwisko, nr ewidencyjny, adres, urząd skarbowy)
 • poufność dostępu do systemu
 • oszczędność papieru i drukarki
 • różne sposoby drukowania i rodzaje czcionki, możliwość wyświetlenia każdego tabulogramu przed drukowaniem,
 • dostępne polskie litery na ekranie, drukarce, klawiaturze
 • zawsze dostępny kalkulator z pamięcią, wieczny kalendarz (wolne soboty), zegar z budzikiem
 • wszystkie operacje w systemie mogą być powtarzane dowolną ilość razy
 • system zawiera programy instalacyjne dostosowujące go do indywidualnych upodobań użytkownika i rodzaju posiadanego sprzętu.
Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.